Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 249/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας ( τακτικών και αναπληρωματικών στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

Accessibility
Κλείσιμο