Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 249/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής για το έργο « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. Δ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ Δ ΒΕΡΜΙΟΥ »

Accessibility
Κλείσιμο