Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 248/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 143/2019 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την κάλυψη 5 θέσεων τακτικού προσωπικού ( ΙΔΑΧ )

Accessibility
Κλείσιμο