Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 248/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»

Accessibility
Κλείσιμο