Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 247/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 136/2019 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με « Προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών βάσει της συμπληρωματικής 3Κ/2018 προκήρυξης ΑΣΕΠ

Accessibility
Κλείσιμο