Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 247/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ »

Accessibility
Κλείσιμο