Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 246/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση Βόρειας εισόδου πόλεως Πτολεμαΐδας»

Accessibility
Κλείσιμο