Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 244/2019 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ( Γ Κατανομή 2019 )

Accessibility
Κλείσιμο