Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 243/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΫ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΠΑΠ

Accessibility
Κλείσιμο