Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 243/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο « Ανάπλαση εισόδου Τ.Δ Φούφα από τα κοιμητήρια έως την κεντρική πλατεία.»

Accessibility
Κλείσιμο