Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 242/2019- Εκτέλεση έργου Αντικατάσταση εξωτερικών Κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Βλάστης – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και πρ/σμού οικ. Έτους 2019

Accessibility
Κλείσιμο