Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 24/2018 – Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικ. Ετών από τον πρ/σμό οικ. Έτους 2018.

Accessibility
Κλείσιμο