Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2019 – Αποδοχή ποσού 511.500,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδα » – Τροποποίηση πρ/σμού Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2019

Accessibility
Κλείσιμο