Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2017 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα

Accessibility
Κλείσιμο