Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 236/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας για την συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής Διαχείρισης « κρίσεων » για την εφαρμογή των μέτρων της διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης Αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 235/2019 – Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης- εκποίησης ακινήτ
January 20, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 237/2019 – Ορισμός εκπροσώπων στο σύνδεσμο Ύδρευσης Ολυμπιάδος – Γαλάτειας – Αναργύρων.
January 20, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 236/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας για την συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής Διαχείρισης « κρίσεων » για την εφαρμογή των μέτρων της διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης Αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 236/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο