Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 235/2019 – Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης- εκποίησης ακινήτ

Accessibility
Κλείσιμο