Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 234/2017 – Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου με ιδιοκτησία εντός σχεδίου πόλεως

Accessibility
Κλείσιμο