Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 232/2019 – Ορισμός Δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση επιτροπής εκμίσθωση ακινήτων, και κινητών του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο