Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 232/2017 – Συμμετοχή του Δήμου μας στο σεμινάριο στρατηγικού σχεδιασμού που θα πραγματοποιηθεί στις 20-9-2017 στην Αθήνα

Accessibility
Κλείσιμο