Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2019 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου Εμπορίου ( λαϊκών αγορών ).

Accessibility
Κλείσιμο