Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2018 – Έγκριση δαπάνης προς την ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση νέων παροχών στην Πτολεμαΐδα.

Accessibility
Κλείσιμο