Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 231/2019 – Αποφασίσθηκε η συγκρότηση Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Accessibility
Κλείσιμο