Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 231/2017 – Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Εορδαίας στην Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

Accessibility
Κλείσιμο