Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 230/2019 – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή παιδείας

Accessibility
Κλείσιμο