Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 229/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Accessibility
Κλείσιμο