Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 227/2017 – Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας επιλογής χώρου για την ανέγερση υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Εορδαίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 223/2017- Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Εορδαίας – Ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
August 25, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 228/2017 – Ένταξη στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ.
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 227/2017 – Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας επιλογής χώρου για την ανέγερση υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Εορδαίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 227/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο