Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 226/2019 – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ του Δήμου Εορδαίας με την Επωνυμία « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ » ( ΚΟΙΠΠΑΠ )

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 225/2019 – Συγκρότηση ΔΣ ΚΕΔΕ
January 3, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 228/2019 – 228-2019 ΑΔΣ Ορισμος ΔΣ σχολικης επιτροπής Α-Θμιας εκπαίδευσης
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 226/2019 – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ του Δήμου Εορδαίας με την Επωνυμία « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ » ( ΚΟΙΠΠΑΠ )

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 226/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο