Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 226/2018 – Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου)

Accessibility
Κλείσιμο