Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 223/2019 – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας ( ΔΕYAE )

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 221/2019 – 221-2019 ΑΔΣ Συγκρότηση ΔΣ ΔΕΤΗΠ
January 3, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 225/2019 – Συγκρότηση ΔΣ ΚΕΔΕ
January 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 223/2019 – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας ( ΔΕYAE )

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 223/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο