Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 222/2017 – Παραχώρηση χρήσης οχημάτων του Δήμου για χρήση προς την ΚΕΔΕ

Accessibility
Κλείσιμο