Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 2/2020 – Έγκριση απόφασης ΔΕΠ σχετικά με την συμπληρωματική κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων

Accessibility
Κλείσιμο