Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2019 – ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο