Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 212/2019 – Υπεισεύλευση εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση του 11ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο