Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 212/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Συντήρηση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου ΤΚ Ολυμπιάδος. – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος

Accessibility
Κλείσιμο