Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 21/2020 – Έγκριση εκμίσθωσης με απευθείας σύμβαση δημοτικού λατομικού χώρου στη θέση “Κόκκινη Μαγούλα” της Τ.Κ. Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης εμβαδού 25000,00m2 στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 20/2020 – Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων για το έργο: «Κατασκευή 12-θέσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» Αναδόχου «Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ ( 11/2013 μελέτη )
July 17, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2020 – Έγκριση μέτρων Κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή αγωγού τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση του Υποσταθμού περιοχής ν 7 με το δίκτυο διανομής Γ φάσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 21/2020 – Έγκριση εκμίσθωσης με απευθείας σύμβαση δημοτικού λατομικού χώρου στη θέση “Κόκκινη Μαγούλα” της Τ.Κ. Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης εμβαδού 25000,00m2 στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 21/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο