Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 21/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς.

Accessibility
Κλείσιμο