Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 208/2019 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β’ Τριμήνου 2019 του προϋπολογισμού του Δήμου μας.

Accessibility
Κλείσιμο