Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 206/2017 – Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 205/2017 – Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας ( Ε.Ο.Υ )
August 2, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 207/2017 – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΟ.ΠΑ.Π ΑΕ
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 206/2017 – Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 206/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο