Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 204/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον Κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Accessibility
Κλείσιμο