Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 203/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας » με αριθμό μελέτης 8/2016

Accessibility
Κλείσιμο