Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 202/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Συντήρηση Στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 9/2017

Accessibility
Κλείσιμο