Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 20/2020 – Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων για το έργο: «Κατασκευή 12-θέσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» Αναδόχου «Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ ( 11/2013 μελέτη )

Accessibility
Κλείσιμο