Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 200/2018 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Εργασίες συντήρησης Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 24/2016.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 199/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου
September 6, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2018 – Αναθεώρηση πινάκων ΟΠΔ έτους 2018
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 200/2018 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Εργασίες συντήρησης Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 24/2016.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 200/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο