Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 194/2019 – Μη έγκριση απευθείας ανάθεσης του προς εκμίσθωση χώρου (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ μεγάλος χώρος), κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2019 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην ΤΚ Άρδασσας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 193/2019 – Διαγραφή ποσών τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Εορδαίας.
December 23, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 195/2019 – Έγκριση Πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας.
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 194/2019 – Μη έγκριση απευθείας ανάθεσης του προς εκμίσθωση χώρου (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ μεγάλος χώρος), κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2019 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην ΤΚ Άρδασσας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 194/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο