Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 193/2019 – Διαγραφή ποσών τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο