Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 193/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών στου έργου Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας

Accessibility
Κλείσιμο