Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 192/2019 – Αποφασίσθηκε η απαγόρευση βοσκής στο Δημόσιο Δάσος «Πύργων – Περαίας» λόγω υλοτόμησης κατά τη διαχειριστική περίοδο 2019-2028.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 191/2019 – Μείωση μισθωμάτων Περιπτέρου
December 23, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 193/2019 – Διαγραφή ποσών τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Εορδαίας.
December 23, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 192/2019 – Αποφασίσθηκε η απαγόρευση βοσκής στο Δημόσιο Δάσος «Πύργων – Περαίας» λόγω υλοτόμησης κατά τη διαχειριστική περίοδο 2019-2028.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 192/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο