Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 192/2018 -Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»

Accessibility
Κλείσιμο