Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 19/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2020 ΑΔΣ της Σχολικής επιτροπής Β-θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού του 2ου Λυκείου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο