Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 19/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Εργασίες Αποκατάστασης Φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 8/2016.

Accessibility
Κλείσιμο